lørdag, juli 13, 2024

Velkommen til Fyllingen basketballklubbs sportsplan. Denne planen er et felles, levende og retningsgivende dokument for hele klubben, med fokus på basketfaglig utvikling og samarbeid på tvers av aldersgrupper og kjønn.

Planen er først og fremst utformet for spillere, trenere, foreldre og ledere. Målet er å gi dem en forståelse av hvordan klubben ønsker å legge til rette for at barn og unge skal lære basketball og sosialt samhold. I både trening og konkurranser ønsker vi å utvikle spillerne sine basketballferdigheter og selvdisiplin gjennom målrettet arbeid og opplevelse av mestring, samhold, trivsel og glede.

Vårt mål er å skape en kultur preget av samhold og tilhørighet, uten å begrense den enkelte trener eller lags ambisjoner og ideer. Vi ønsker å fremme en inkluderende og morsom basketballatmosfære, der alle opplever mestring og utvikling.

“Sportslig utvikling er det vi alle jobber for, enten det er på bredde eller toppnivå. Alle skal få mulighet til å utvikle seg innenfor de ambisjoner man har.” Slik begynner NBBF sin sportslige plan og det gjelder for Fyllingen basketballklubb også.

Planen i sin helhet kommer til å bli lagt ut her snarlig.

Hopp til verktøylinje