lørdag, mars 25, 2023

Bli medlem

Send inn dine opplysninger for å bli medlem i Fyllingen Basket.

Navn, adresse, postnummer og sted
Mobilnummer, e-post, fødselsår og dato
Til post@fyllingen-basket.no

For yngre medlemmer kan det være nyttig å få begge foresattes e-poster og mobiltelefonnumre

For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:
a) akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b) ha gjort opp eventuelle økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

Denne aksepten ansees som gitt ved innsendelse av utbedt informasjon. For yngre enn 18 år signerer foresatte.

Hopp til verktøylinje