lørdag, mai 18, 2024

Å MÅLE TRYKKET

Hvordan kan vi forbedre våre aktiviteter?

Norges Basketballforbund har for 5. året arrangert en utspørring om forbundets aktiviteter.
Alle bør prøve denne ved neste korsvei og ikke minst bør spørsmålene spisses.
Den gir mye informasjon om hvem som tar den, hvor de holder til i basket-Norge og hvordan de bruker norsk basket på forskjellige nivå.

Barometeret har absolutt sin berettigelse og som for så mye annet kan den forbedres for å treffe bedre for de som ber om meninger.

Hvordan forbundet kan forbedre sine aktiviteter får mange svar som spriker i kvalitet. Men det svares mye bra og svarene vil garantert kunne bli mye bedre og treffende om barometeret delte denne delen i flere avdelinger.

I stedet for meningsfylte svar som:
Rekruttering blant barn/ungdom i hele regionen. Flere klubber/lag og mer satsing på jentesiden kunne spørsmålene vært mer spesifikke og tematiske.
De temaene som dukker opp er:
BLNO
Og da med kommentarer som dette:
Bedre live-stats fra de høyeste nivåene. Fantastiske referater fra kampene !!!
Få et høyere nivå på blno. Prøve å få seertallene opp. og gjør det mulig og se kampene som har blitt streamet senere
Få mer tilskuere på blno kamper.
Fokus på å professionalisere BLNO, sette strenge regler og felles mål for ligaen samt klubbene. Være mer synlige

Her kunne det vært tydeligere definerte spørsmål om temaene som nok BLNO klubbene kunne vært med å utforme om det skulle blitt et utviklingsperspektiv på det.

FORBUNDSLEDDET-ADMINISTRASJONEN
Også her er det en del meninger ute og går. Konstruktive innspill for utvikling trenger alle så kanskje administrasjonen kunne bidratt med hva de ser på som utfordringer og latt de som har meninger og innspill kunne kommet med det i stedet for uklarheter som en nesten må kunne kalle svarene administrasjonen tildel:
Tydeligere etterlevelse av etablert regelverk som f.eks parallelle spilletillatelser.
En fremtidsrettet, innovativ og kommersiell kommunikasjons- og informasjonsstrategi. At 2/3 av alle innlegg på instagram er av administrasjonen i NBBF er en fallitterklæring for norsk basket.
Dere skal promotere og sørge for vekst og profesjonalisering i en av verdens mest poplære idretter. Dere har mål om EM- og VM-kvalik. Da kan dere ikke fortsette å legge ut bilder av pokemon på kontoret. Dere må selge produktet deres. Selge basket, bygge profiler, fortelle alle hvorfor basket bør være det naturlige førstevalget. Dere har utallige profiler å bygge sporten rundt. Gjør det. ikke legg ut bilder av en inngangsdør til en hall. Ikke legg ut avstandsbilder av 12 mennesker 100 m unna. Slutt å aksepter middelmådighet. skal idretten opp og frem må dere også fortelle hvorfor. Fortsetter dere slik dere gjør i dag vil Norge fortsette å være en miniputtnasjon i all overskuelig fremtid. Markedsføring gjennom godt informasjonsarbeid er alfa omega for vekst, både økonomisk og i medlemstall. på min basket appen hadde det vært fint om det var en live streaming på poeng og ting som skjer i kampen Kanskje oppfølging på eldre dommere, som burde få sjekka synet

Forbundet må være mer samarbeidsvillig. De på kontoret må være blidere og mer serviceinnstilt Har blitt bedre enn det var.
Ta hverandre på alvor Bruk verdigrunnlaget slik det er formulert, ikke til å ødelegg det med varierende tolkninger som det måtte passe Ha et ryddigere forhold til lover, regler, vedtak (det har skjedd en positiv endring hos et lite mindretall, men det er dessverre langt fra beskrivende for organisasjonen som helhet) Ha en reell åpenhet, ikke bare når det passer Rydd opp i eget hus før man kritiserer andre Fokuser på saklighet, kunnskap og verdigrunnlag i stedet for å basere avgjørelser på synsing og personlige bekjentskaper. Fortsett gjerne med å fremme positive saker, men ikke bruk det til å dekke over alle utfordringene. Slutt å latterliggjøre de som har avvikende (og ofte velbegrunnede) meninger enn “eliten”.
Bedre tilpasset norske forhold .Flere kamper jeg syntes egentlig ikke det trenger noe forbedring.

DST burde bli lagt til høsten som et kick off på sesongen.
For en del trenere er det tungt å bruke en full helg i sesongen til dette, da når det først er en helg uten kamper vil man faktisk ta fri fra basket.

Dommere
Kamplederne får ofte mye fokus og urettferdig kritikk. Kanskje dommerne kunne kommet med sine tanker i et slikt kapitel slik at det kunne bli mer enn drittslenging og nedrakking. Kommentarene under sier sitt og det er vel ikke noe utviklende:

Jevnere dommere som er mindre arrogante.
Dommersituasjonen Region Øst: Jeg er trener for lag i seriespill i region øst hvor vi spillere flere kamper på samme dag. Opplever ofte at det er samme dommerpar som dømmer første kamp om morgenen og siste kamp godt ute på ettermiddagen. Har flare ganger opplevd dommere som har dømt opptil 6 og 7 seriekamper på rad og etter erfaring vet jeg at kvaliteten på dømming er betraktelig dårligere etter kamp nr 3, 4, 5 osv.. Syntes det er merkelig at dommerne blir tildelt, eller påtar seg disse oppdragene ettersom at jeg er dommer selv og etter egen erfaring vet jeg at jeg ikke fungerer etter kamp nr 3. Da er man faktisk utslitt, ikke nødvendigvis fysisk menn hodet er rimelig “grøt”. Har opplevd å få tilbakemeldinger fra dommere i region øst etter tvilsomme dommeravgjørelser som “la det være da, jeg har dømt 5 kamper på rad nå”. Stakkars dommer tenker jeg da, 5 kamper på rad høres helt forferdelig ut. Men det er faktisk ikke spillerne eller trenerens feil at dommeren er utslitt etter 5 kamper og heller ikke dommerens feil, det er helt naturlig at han eller henne ikke fungerer på kamp nr 5 og dette går dessverre ut over spillerne i første rekke og kvaliteten på kampene generelt. Vet ikke om det er spesielle grunner til at det må være slik, eller eller om dette er et punkt til forbedring.

Dommerene er veldig ofte partiske/uoppmerksomme
Mer rettferdige dommere
Øke dommer nivå. Rekrutere dommere.

REGION
Kanskje gi de forskjellige regionene muligheter til å dele tanker om hvor de vil og be om løsninger for å nå målene.Spesielt i Region Øst er det mange som har kommet med innspill og det er flott.Engasjement er viktig og like viktig er det at vi har en organisasjon som kan styre dette engasjementet på rett spor:
Vi trenger et bedre organisert og mere uniformt opplegg i regionen. Dette ror å forhindre så store forskjeller og uenigheter

Gjøre det litt mer sentralt for personer som er i Østfold Mer 3mot3 i SPU
Differensiert trening på SPU
SPU er for 2007-jenter med ett unntak lagt til helger i skoleferier. Gjør at kun 1 av 12 på vårt lag vil delta. Fortsette den utviklingen som er satt i gang.
God tilretteleggeing og oppfølging er alltid viktig. Jeg tror vi, som våre naboland (Sverige, Island, flere?) og stadig flere innen feks fotball og håndball, må få inn lønnede ressurser også på klubbplan. Det er alltid et skrikende behov for mer trenings-/halltid, det er aldri noe problem å skaffe unger som vil spille basket. Men utfordringen er å ha et opplegg, tilbud som er godt nok til å ta imot de som vil spille. Så enda mer ressurser både på forbunds.- reguions- og klubbplan ville være gull verdt. Hvordan kan vi forbedre våre aktiviteter?

Jeg liker godt møtene der klubbene kan dele erfaringer og diskutere forskjellige utfordringer Hvis våre aktiviteter menes kamper og Bærum open osv så er jeg kjempe fornøyd!:)) Få inn utenlandske dommere. Folk må slutte å bry seg om bagateller som blant annet hvilke drakter man har på seg eller om alle på laget har lik farge på knebeskyttere osv… isteden kan man forsøke å fremme gode prestasjoner mer og fokusere på selve spillet og ikke alt annet som foregår rundt. Kan være fint å få en slags premie som serie vinneren i form av Cup eller noe lignende. Kan være mer spennende at på slutten av sesongen skal være en play-off kamper også på de lavere divisjoner. I dont know

Vi trenger et bedre organisert og mere uniformt opplegg i regionen. Dette ror å forhindre så store forskjeller og uenigheter. Legge noen av disse utenfor stor oslo .
Legge press for mer trenings tid.
Få ledere som er lettere å samhandle med. Jeg er usikker. Strengere trenere og strengere treninger Jeg synes det er viktig at barna for vanlig basketball regler. Som har andere “stark basketball land”.

Mer dyktige trenere. Vi trenger U 18! Mer videregående med basketball linje. Mer mulighet til å utvikle seg til de som elsker basketball! 🙂 Prøve få flere toppspillere til å bli dommer Synes dere gjør en fantastisk jobb Vet ikke. Bedre promitering, kanskje? Gjør basket mer populært! Reklamere dem slik at flere kan få dem med seg. Litt bedre infrastruktur og dommer trening Rutiner vedr. turneringer/oppsett bør kunne forenkles! I dag settes en del turneringer (Nasjonalt: NM kvalik og sluttspill, Regionalt: kvalik og sluttspill) opp av “overliggende ledd” i en form og på en måte/form hvor praktisk talt alt må utarbeides fra “scratch” av “underliggende ledd”! Ideelt sett burde valget av format muliggjøre videre “påbygging” uten å måtte registrere alle “grunndata” på nytt. Det kan nesten se ut som at “overliggende ledd” overhodet ikke er interessert i potensiell effektivisering/rasjonalisering av disse rutinene. “Not my problem!” “Vi gjør dette på den måten VI foretrekker – hvordan “underliggende ledd” gjør det er uten interesse”! Jeg vet at dette er krasse utsagn – men jeg baserer meg på egne erfaringer! Jeg er også oppmerksom på at de som leser denne besvarelsen utmerket godt vet hvem jeg er! Stiller gjerne opp for eventuelt å klargjøre hva jeg mener 😉

Den lokale 3MOT3 serien ser ut til å trenge en total omstrukturering. Jeg setter pris på ideen, men for regionen vår har ikke dette vært funksjonelt. Istedenfor å sette opp et serieoppsett med noen få kamper pr samling, foreslår jeg at man heller har dagsturneringer med gruppespill og sluttspill (eller en free for all hvis man ikke er nok lag på den valgte dagen). Folk virker ikke spesielt motiverte for å reise i 1-2 timer en gang i måneden for å spille 10 eller 20 minutter med basketball.

Hvis basket i Norge skal utvikle seg, så må dere promotere basketten mer enn det gjøres i per dags dato!

Mer fokus på dommere, hvordan beholde/forbedre de dommerne vi har.
Regionen er stor, kamper på Steinkjer/Levanger trenger også gode dommere. Kanskje det burde gått på rundgang? Flere Åpen hall muligheter, for de som ikke vil satse for fullt og mtp rekruttering. Bedre kvaliteten på de ansatte i NBBF sentralt. For svake Økt fokus på å være en service organisasjon for klubbene Set er greit Nedre dommere Betaling til dommere bør gjøres av klubben sentralt, og at klubbene heller får faktura fra forbundet. Bør ikke være slik som nå at dommere får kontant betaling. – Tilby billigere eller gratis billetter til kamper og arrangementer for barn og unge lokalt. – Sørge for at idealene til Norges basketballforbund blir skikkelig ivaretatt av tydelige ledere på treninger og arrangementer. Passe på at det er tydelige, inkluderende og omsorgsfulle voksne til stede under hele treningen, også i garderoben før og etter treningene. – Sørge for at alle motiverte unge spillere får mulighet til å utvikle seg på stadig høyere nivå. Bedre app, må få bedre fasiliteter i Norge. I alle andre kand har de flotte fasiliteter. Vi må jobbe for det. berter Scheduling of games would be nice. We should never have to play 2 games in one weekend. Also distances are often long. A danger when people have to drive to and from a game in winter conditions and are tired… Mere «blest» om basket, bedre dommere, mere profesjonalitet Det er veldig ujevnt nivå på dømming på regionalt seriespill. I fjor kom noen fra forbundet for å evaluere dommere på en kamp. Kom gjerne oftere for å gi tilbakemelding og få bedre dømming! Mer informasjon om veien til Spu-regionslag-landslag osv Ha fler ntc camper for de beste Gjøre mer ut av det, mer reklamere, få flere engasjerte. Synes dere er flinke. Men husk ikke legg for mye på klubbene – få som må gjøre mer. Og da orker man ikke mer etter kort tid Sende varsling vær 3mot3 Bedre markedsføring, fokusere på sportslig jubel! Markedsfør! Flere folk i hallene! Enda bedre dommere og kvalitetskontroll av disse. høye standarden på dommernes sin kompetanse Bedre og mer konsekvente kampledere. Opplever varierende kvalitet på dommere. Rom for forbedring Er ett godt miljø håper dere vill fokusere mye på dette også fremover Regionale tabeller for to siste sesonger mangler. Svakt. Ha flere kamper, har hatt maximum 5 kamper i hele år Ramme rundt blno Kortere pause blno, det skjer jo ingen ting i 15 min Mer informasjon og reklame for BLNO menn og kvinner og få forbundet til å virke mer seriøst og og profesjonelt. Litt mer seriøs trening, mer styrketrening til gutter Forbedre hvor profesjonelt opplegg rundt kamper bør være, feks dommere Har spiller født 08. Ønsker litt bedre kampopplegg for de minste. Felles oppvarming, info om praktiske forhold (garderober mm) Få bedre dommere Være åpen for nye ideer og åpne opp for alle tilgjengelige ressurser. Legge flere kamper til samme helg, feks i region øst Vest G14 ha kamper i Vestfold samme dag, så det blir mindre kjøring for oss fra Oslo/Asker og vice versa. Vil også frigi noen helger, slik at ikke alle er bundet opp av kamper Ikke ha det så kjedelig, kan kombinere det med noe gøy eks: ha flere aktiviteter enn å bare skrive PS: dommerkurs Bedre dommere til barnelag. Følge opp klubbene bedre med krav til treninger/sportsplan for yngre lag. Struktur, målrettet innsats, planlegging, rom for “dialog”, kompetanseheving Ligge f, eks regionstreninger nærmere byen, mere sentralt. Bedre tilsyn/oppfølging av nye dommere. Når dommere ikke kan reglene som er tilpasset serien de dømmer, f.eks. U13, så hjelper ikke det spillernes forståelse. Bedre dommere for yngre lag bedre hjelp til klubbene med utvikling av sportsplan/veiledning til yngre lag. Være mer synlig for klubbene! Synes det meste fungerer veldig bra. Robert Fint med trenerkurs og trenerutdannelse, men krav om trener 2 og 3 for å lede lag i U16 og U19 NM har vist seg uheldig og må fjernes. Det må være opp til klubb å sette krav til sin trenere og ansette de de mener er best kvalifisert. Skulle ha ønsket mer markedsføring i skolen samt skole turnering. Jeg vet det krever mer økonomisk innsats fra staten…men et hvertfall noe jeg ønsker. Ingen kommentar Vet ikke Regionstrenonger kan bære oftere Passe på at de som leder/dømmer ol. er egnet til dette Øke kompetansen til dommere Være mer synlig i media , rekruttere fra barneskilene, badket som aktivitet inn i skolen Bedre dommere Det burde ikke være dobbelkamper i Easy Basket, det blir alltid urettferdig for gjestende lag som må spille 2 x 30 min uten pause. Mens hjemmelaget får hvile en time. Noen hjemmelag stiller med i tillegg med to forskjellige lag på de to kampene. Bedre inf Ønsker meg opplæringsfilmer om sekretariatsroller og protokollføring, gjerne også sommerregn som vi Jan distribuere lenke til. Unngå jentelag i gutteserien over 12 år. Vet ikke Noe bedre utdannende dommere på seniornivå Mer voksentetthet I trening. For mange spillere på kanskje en trener ved regionstreningene Velge flere til talent kamp, har trent så mye jeg kan for å komme på talent kamp men blir aldri valgt Vet ikke Vi må rekruttere flere barn og unge inn i et system preget av de verdiene vi har bestemt. Bedre tilrettelegging, kommunikasjon og bedre tekniske løsninger 1)Streaming av kamper kan bli filmet fra bedre posisjoner. 2) Blno weekend med 3 poengs konkurranse, skills konkurranse og kanskje dunking. Jeg synes deres aktiviteter høres kjempebra ut! Jeg har en vennine som går på spillerutvikling, og hun elsker det! Men, jeg synes det er litt teit at det er en spiller som må betale 2000kr for å være med, det burde heller være klubben som gjør det. Fordele kamper mer jevnt utover sesongen. Til tider har det vært 2 kamper per helg. Svært mye i førjulstid, hvor alles kalender ofte er fullstappet av program. Etter jul, har det vært svært få kamper, til sammenligning med før jul. Flere treningstider, mer gjennomslagskraft i kommunestyret Mer og bedre info i forkant av BLNO-kamper slik at flere får med seg hvor og når kampene spilles. Bli bedre på skolering av trenere. For dårlig på basisferdigheter. holde flere turneringer i Skine hvor flere kan bli med. Jeg har nesten ikke hørt om de aktivitetene, men få trenere eller meldinger om de ulike aktivitetene. Mer aktiviteter og mer profesjonelt. Burger gjør det mer som high school i usa å ikke ha så mye SPU i feriene og mer cupper for jentene mer PR ut i medier – forsøke å få mer info inn i aviser o.l. Det er ikke så mye å forbedre. Nettsted kan forbedres. Ytterligere satsing på utdanning av dommere for å få en enda bredere base. SPU i region øst er for mye preget av fokus på de beste (de som var plukket ut på forrige års NTC). Jeg var tilstede som tilskuer i flere timer på et av vinterens arrangementene og jeg la merke til at de ble delt inn i grupper etter nivåer og at de gruppene med utøvere som var på fjorårets NTC-uttak fikk all oppmerksomheten. Gruppen uten NTC-spillere ble oversett. Dette gjentok seg begge dager og over flere timer. SPU skal være utviklende for alle, ikke bare for de beste. De beste har sine egne samlinger (NTC). De ungdommene som velger å bruke ferier og fridager på å trene og delta på SPU-samlinger er alle dedikerte spillere som ønsker å bli bedre. De burde bli behandlet likt og få det samme tilbudet om råd og veiledning. Mange av de (guttene) som tas ut til NTC er gutter som er kommet tidlig i vekst og pubertet. Jeg tror basketsporten går glipp av mange talenter, dersom de overser gutter som ikke er senere i vekst. Basketsporten er en liten sport i Norge og trenger alle de talentene vi kan få, også de som blomster og vokser sent. Håper SPU justeres slik at alle kan opplever samlingene som utviklende og inspirerende og føle seg oversett og talentløs. Digitale kampskjema for vanlig seriespill fra 14 år Region Øst er ikke Oslo, det er en stor region med mange klubber utenfor Oslo kjernen. Høyere krav til klubber og bedre oppfølging av disse kravene Det meste. Svært fornøyd med hvordan det er nå.

En kjede er ikke sterkere enn dets svakeste ledd. Om alle drar sammen kan dette bli langt mer givende, inspirerende og bedre.

 

0 Comments

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Hopp til verktøylinje