lørdag, april 20, 2024

Her kommer informasjon om organisasjonen Fyllingen Basketballklubb
Shetland- Larsensvei 14
5143 Fyllingsdalen

Kontakttelefon: 46 53 53 00
E-post til: post@Fyllingen-basket.no

Kontortid tirsdager og torsdager 1530-17 og torsdager fra 15.8. også fra 17-2030
i Fyllingsdalshallen.

Magne Bugge tlf.40450951 og e-post magne.bugge@hotmail.com

Styret:
Leder: Stein Håkon Nes
Nestleder
:Aleksander Løkling
styremedlemmer:
Magne Bugge
Faustin Gasana
Merethe Strømmen
Magne Kvalvik
Ioana Valean
Egil Nielsen

Varamedlemmer:
Jan Kårvatn
Veronica Aasheim

Basketnight komite:Monica Øksengård,leder

Valgkomite: Monica Øksengård og Jo Wake

Kontrollkomite: Christian Madsen,Ezer Ratkusic  og Thoralf Ask

Hopp til verktøylinje