onsdag, september 22, 2021

Her kommer informasjon om organisasjonen Fyllingen Basketballklubb
postboks 3614, Fyllingsdalen
5845 Bergen

Kontakttelefon: 46 53 53 00
E-post til: post@Fyllingen-basket.no

Styret:
Leder: Stein Håkon Nes
Nestleder:Anita Revheim
styremedlemmer:
Christoffer Daae
Ronny Nilsen
Magne Bugge
Håvard Jacobsen
Iben Stene
Marit Bjørkhaug
Monica Øksengård

Revisor                 : Anders Kleppe

Valgkomite: Karl Otabor og Tone Holm

Kontrollkomite: Linda Pedersen og Mostafa El Harar

Hopp til verktøylinje