onsdag, juni 19, 2024

INFORMASJON OM FORPLIKTELSER
Medlemsavgiften bestemmes på årsmøtet som avholdes i mars og varierer med alder.
For sesongen 2021-22 er medlemsavgiften bestemt.
Passive                kr.500.-
U12 og yngre     kr. 1700 (fratrekk kr.500 ved dugnad)
U13 og U14        kr. 2100 (fratrekk kr.500 ved dugnad)
U15,16, 17,19    kr. 2700 (fratrekk kr.500 ved dugnad)
2M,3M,4M         kr. 2700 (fratrekk kr.500 ved dugnad)
1M /BLNO          kr. 3200  (fratrekk kr.1000 ved dugnad)   

Søskenmoderasjon med kr. 200 per søsken der en betaler fullt.

I tillegg til medlemsavgift er det også dugnad som må gjøres.
Denne er i forbindelse med aktiviteter klubben har
og kan være salg fra kafeteria eller annet.

Det er ingen treningsavgift.

For de over 12 år må det betales en lisens til Norges Basketballforbund.

 Skulle noen ha det vanskelig økonomisk er det fullt mulig å søke om fritak. Dette gjøres til klubbens e-post eller tlf.  post@fyllingen-basket.no eller til 46535300.
Slike søknader behandles konfidensielt.

 

Hopp til verktøylinje