søndag, april 14, 2024

MISJONSBEFALINGEN (Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler)

Ikke bare i bibelen en finner en misjonsbefaling om å gjøre alle folk til kristne.
Også norsk basket har en slik-kalt Plan 24.
Denne bør alle ta seg tid til å lese, å lese for å finne ut hva noen kloke(?) hoder har funnet ut for at basketen skal vokse og bli både større og bedre.

Det er mye bra tankegods, men hvor er misjonsbefalingen? Står det noe konkret om å rekruttere nye? For 15 år siden dro Gimle på tur til Sunnfjord på treningsleir og for å plage en basket kjempe til å få fingeren ut for å få til basket i en region med over 30.000 mennesker.
Og det har Dag Inge Nybø greidd til gangs. Fått fram flere elitespillere både for menn og kvinner og landslagsspillere.
Potensialet er der bare de eller den rette får hjelp til å gi gass slik Dag Inge var det. Som Ulriken spiller fikk han tid til å framsi noen nidviser om fienden den gang-Gimle, men gjort på hans måte ble det bare morsomt.
Fortsettelsen er imidlertid langt fra morsom.

Fyllingen hadde besøk helt fra Samnanger av en ivrig barneskoleelev på vår vinterferie camp(6 mil hver vei hver dag i en uke). Det ble søkt om støtte til å følge opp dette.
Det lokale idrettslaget var positive, men hva skjer.
Svaret på søknaden om kr.6000 i støtte ble avslått. Begrunnelsen var at det ikke var noen post i budsjettet for dette!

GÅR DET AN!!!!!

I tillegg om de ansatte og tillitsvalgte i Region vest er noenlunde oppegående så må de ha fått med seg at en ny Dag Inge Nybø med navn Aleksander Feyling er igang med et flott opplegg i Alver utenfor Bergen. Men nei, her må alt gjøres selv og gjennom gamle bekjente.

Så er spørsmålet om det er de rette folkene som bekler posisjoner som ansatte og tillitsvalgte både regionalt og nasjonalt.

Under er revidert Plan for basket og den delen som omhandler rekruttering. Ikke et ord om nybrottsarbeid. Ikke et ord!

6. Overordnet mål – rekruttere, ivareta- og utvikle

Rekruttere
Norsk basketball skal legge til rette for at alle som ønsker skal få spille basketball. Alle tiltak
og satsningsområder skal være med mål om at vi skal bli flere basketballspillere.
Klubbutvikling er det viktigste satsingsområdet for å nå målet om økt rekruttering.
Ansvar i klubb:
I hovedsak skjer all rekruttering i klubb. Klubbene rekrutterer nye spillere avhengig av
kapasitet i klubb, både hva gjelder trenere, dommere, frivillige, hallanlegg- og
banekapasitet. Her er det viktig at klubbene er strukturerte og planmessige i sitt
rekrutteringsarbeid og har fokus på å rekruttere både jenter og gutter.
Ansvar i forbund- og region:
Forbund og region skal understøtte klubbenes rekrutteringsarbeid ved å tilby
kompetansehevende tiltak via klubbutvikling og synliggjøre verktøy og støtteordninger som
forenkler arbeidet i klubb. Klubber som oppfyller følgende kriterier skal prioriteres:
✓ Potensial Vekstpotensial for-, og ønske om å rekruttere
✓ Anleggskapasitet for økt aktivitet
✓ Aktivitetstilbud til begge kjønnalle
✓ Ressurspersoner for å ivareta økt aktivitet
Forbundet skal bidra til rekruttering ved å markedsføre basketball slik at idretten er synlig
og attraktiv.

0 Comments

Leave a Comment

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Hopp til verktøylinje