tirsdag, juli 7, 2020

INFORMASJON OM FORPLIKTELSER
Medlemsavgiften bestemmes på årsmøtet som avholdes i mars og varierer med alder.
For sesongen 2019-20 er medlemsavgiften bestemt slik:

Yngre lag  U10,U11,U12 kr.1200 hvis  deltakelse i dugnad                                        
U13,14, 1500  hvis  deltakelse i dugnad                                                                                                                       

U15,16,17   19/4M/3M/2M / 2000  hvis ikke deltakelse i dugnad                       
1M /BLNO 2200  hvis  deltakelse i dugnad   
                                                        
Medlemskap styre/passive kr.500   
                                                                       
Søskenmoderasjon med kr. 200 per søsken der en betaler fullt.

Dugnad hvis denne betales er kr.1000 for 1M/BLNO mens den er kr.500 for alle andre lag.


I tillegg til medlemsavgift er det også dugnad som må gjøres.Denne er i forbindelse med aktiviteter klubben har og kan være salg fra kafeteria eller annet.
Det er ingen treningsavgift.

For de over 12 år må det betales en lisens til Norges Basketballforbund.

 

Hopp til verktøylinje